Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

39. Pare tekućine A zapaljive su, a ona se dobro miješa s vodom u svim omjerima. Molekule tvari A građene su od atoma ugljika, vodika i kisika u brojčanom omjeru 2:6:1. Sporom oksidacijom tekućine A može nastati tekućina B kojoj je Ph vrijednost manja od 7. Tekućine A i B organske su tvari. a) napiši molekulsku formulu tvari A b) kako se zove tvar A c)napiši strukturnu formulu tvari A d) kemijskom jednadžbom prikaži oksidaciju tvari A e) kako se zove tekućina B f) nacrtaj strukturnu formulu tvari B Molim Vas odgovor za mog sina koji uči po prilagođenom programu. Hvala lp. Mama
ksenija kučić
30.03.2019
38. Kako napisati sažetu strukturnu formulu za 1,2-diklorpropan 2-klor-3-metilpentan
Mare Jerkin
18.02.2019
37. Napisite strukturnu formulu: Benzen-1,4-dikarboksilne kiseline. Koji je uobicajni naziv za ovu kiselinu? Hvala
Lucijana Marčeta
09.02.2019
36. Napiši strukturnu formulu acetilsalicilne kiseline
ema miljanovic
02.02.2019
35. Možete li mi napisati Lewisovu strukturnu formulu gasenoga vapna(Ca(OH)2)?
Vanja Žilo
04.11.2018
34. Možete li mi napisati Lewisovu strukturnu formulu za sodu(Na2CO3)?
Vanja Žilo
04.11.2018
33. molim Vas da mi napišete definiciju što su to propanoati, a što butanoati, strukturnu formulu ciklopentan karboksilna kiselina i kemijskom jednadžbom prikazati reakciju metanola i natrija i imenovati nastali spoj??
silvana svalina
24.02.2018
32. Dobar dan, trebam napisat test a nisam bio u školi jer sam bio hospitaliziran a profesorica nema vremena pojasniti mi gradivo, molim vas možete li mi pomoći? 1. Napiši jednadžbu potpunog izgaranja: a) heptana b) propina C) ciklopentana 2. Jednadžbom prikaži supstituciju: a) broma na pentan b) joda na ciklopropan 3. Jednadžbom prikaži adiciju: a) broma na 2-butan b) klora na 1-pentin 4. Napiši strukturnu formulu: a) 2-kloroktan b) 2-brom-3-okten c) 2-oktir To je bila A grupa 1. Napiši jednadžbu potpunog izgaranja: a) propana b) pentina c) cikloheksana 2. Jednadžbom prikaži supstituciju: a) broma na etan b) joda na cikloheksan 3. Jednadžbom prikaži adiciju: a) broma na 3-okten b) klora na 2-pentin 4. Napiši strukturne formule: a) 3-bromoktan b) 3-okten c) 2-pentin Ovo je bila grupa B Prof. mi je dala zadatke za test. Ja sam tražio i po internetu i po knjizi nigdje nisam našao riješenja a kolege iz razreda mi nisu voljni pomoći i stvarno mi treba pomoć stoga vas molim da mi riješite zadatke. Unaprijed veliko HVALA.
Patrik Kozarić
12.02.2017
31. Dobar dan! Kako glasi etilna grupa. Npr za zadatak: Napiši strukturnu formulu za jedinjenje 3-etil-5metil-1,6,8- dekatriin. Samo me zanima kako glasi etilna grupa?
matej luka
03.07.2016
30. mozete li mi napisati funkcijsku skupinu alkohola i karboksilne kiseline? i ako bi mogli napisati molekulsku i strukturnu formulu etil-metanoat????molim vas treba mi brzoo
marinela bralic
22.06.2016
29. Molim vas, možete li mi napisati strukturnu formulu antracena? Trebam strukturnu formulu, ne sažetu strukturnu formulu.
Kaja Mašić
04.02.2016
28. Zadatak glasi: "Neki aciklički ugljikovodik s nerazgranatim lancem ima molarnu masu 54 g/mol. Svi ugljikovi atomi u molekuli tog spoja leže u istoj ravnini. Napišite njegovu strukturnu formulu." Što bih trebala zaključiti iz podatka da su svi ugljikovi atomu u molekuli spoja u istoj ravnini. Rješenje zadatka je strukturna formula butdiena, iz čega sam mogla zaključiti da su prisutne dvije dvostruke veze? Unaprijed hvala :)
Mateja M.
19.11.2015
27. za konzerviranje povrća priprema se smjesa vode,octa ikuhinjske soli.za pripremu 3 kg smjese potrebno je 2,1 kg vode.maseni udio kuhinjske soli u smjesi je 5%.kolika je masa octa potrebna za pripremu te smjese pare tekućine A zapaljive su ,ona se dobro miješa s vodom u svim omjerima.molekule tvari A građene su od atoma ugljika,vodika, i kisika u brojčanom omjeru 2:6:1.sporom oksidacijomm+ tekućine A može nastati tekućina B kojoj je ph vrijednost manja od 7.tekućine A i B suorganske su tvari. napiši molekulsku formulu tvari A -kako se zove tvar A -napiši strukturnu formulu tvari A -kemijskom jednadžbom prikaži oksidaciju tvari A -kako se zove tekućina B -nacrtaj strukturnu formulu tvari B
ana marija rozić
24.05.2015
26. Molim vas možete mi reći sve o inulinu njegovu strukturnu formulu za što služi ? Po mogućnosti do srjede jer mi ovisi o ocjeni. Hvala unaprijed!
Dragica Vujček
15.05.2015
25. molila bih vas da mi nacrate strukturnu formulu, sazetu strukturnu i molekulsku formulu 3-etilheksana
katarina benc
03.02.2015
24. Molim vas, mozee li sto brze napisati strukturnu formulu 2 metil 6,6 etil heptana_? molim vas, sto brze trebam odgovor
Ivan Peric
11.02.2014
23. prikaži strukturnu formulu adicija joda na but-2-in ?
Domagoj Ivić
04.02.2014
22. postavio sam pitanje za sažetu strukturnu formulu metil etil i propil skupine? možete li požuriti trebao bi to za danas!!!
karlo matijević
31.10.2012
21. Molim vas da mi pomognete oko ovog zadatka. [Napisite strukturnu formulu 1,3,5,7-cikooktatetraena i pokazite da li taj spoj zadovoljava Huckelov uvjet aromaticnosti.]?
Damir Selimovic
15.03.2012
20. Rješavala sam zadatke i naišla na jedan zadatak koji neznam riješiti. Ide ovako: Tvari A i B izolirane su iz maslačka. Kvalitativna analiza pokazala je da su obje tvari izgrađene od ugljika, vodika i kisika. Maseni udio kisika u obje tvari određen je spaljivanjem uzoraka i iznosio je 0,3632. Obje tvari topljive su u vodi, a njihove vodene otopine mijenjaju boju plavog lakmusa u crvenu. Talište tvari A je pri -5,5°C, A tvari B pri -47°C. Tvar A ima malo veću gutoću i nešto više vrelište od tveri B. a)U koju vrstu spojeva spadaju tvari A i B? b)Napiši najjednostavniju molekulsku formulu tvari A i B. c)Nacrtaj strukturnu formulu tvari A i B i napiši njihova sustavna imena d)U kakvom su strukturnom odnosu tvari A i B? P.S. na pitanje c) nemorate nacrtati :P samo imena...
Irena Pavlović
07.03.2012

Broj zapisa koji odgovaraju uvjetima upita za pretraživanje: 39


 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija