Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

7. Nije mi jasna primjena Markovnikovljeva pravila. Proučavala sam informativno primjere za 4. razred ali uvijek ispada da pri adiciji alkena i halogenovodika vodikov atom iz npr HBr ide na ugljikov atom alkena koji ima manje vodikovih atoma...
Marija Rubak
28.11.2019
6. 21. Reakcija slobodnoradikalske supstitucije hlora na etanu! 46. Mehanizam elektrofilne supstitucije na aromatskom prstenu! 84. Napisati strukturne formule izomera molekulske formule C 7 H 16 85. Svi izomeri molekulske formule C 6 H 12 86. Napisati reakciju bromiranja propana te imenovati moguće produkte 87. Napisati reakciju gorenja pentana 88. Predložiti sintetski put za dobivanje 2-pentena iz oktana 89. Napisati jednačinu hidratacije 2-metil-2-pentena i imenovati nastali produkt 90. Napisati jednačinu reakcije dobivanja m-nitrotoluena 91. Napisati reakciju oksidacije 2-metil-pentana i imenovati nastali produkt 92. Napisati jednačinu reakcije hidrolize 2-hlor-propana i imenovati nastali produkt 93. Napisati jednačinu redukcije 2-metil-pentana i imenovati produkt 94. Predložiti sintetski put za dobivanje propanske kiseline iz oktana 95. Predložiti sintetski put za dobivanje 2-propena iz propanske kiseline 96. Napisati reakciju nastajanja etil estera pentanske kiseline 97. Napisati reakciju nastajanja etil metil etera 98. Predložiti sintetski put dobivanja anilina iz oktana
Ibrahim Đonko
05.06.2019
5. 1. Jednadžbom reakcije prikaži adiciju jodvodika na 1- butin. 2. Napiši jednadžbu kojom dokazujemo produkte gorenja metanola. 3. Zašto se voda i metanol miješaju u svim omjerima? Molim Vas da mi pomognete oko ova tri pitanja. Unaprijed se zahvaljujem.
petar jurina
21.02.2018
4. Dobra večer! :) Pitanje iz udžbenika : :"Napiši kemijske jednadžbe reakcija kojima se iz but-1-ena može pripraviti but-2-en. H2C=CHCH2CH3 CH3CH=CHCH3
Predrag Petrović
06.03.2017
3. 1.Koje su tvrdnje točne: a9 svi alkoholi su tekućine b) svi alkoholi sadrže barem jednu -OH skupinu c) zbog prisustva -OH skupine i lužine su ubrajaju u alkohole d) tališta i vrelišta alkohola rastu s porastom relativne molekularne mase 2.Jednadžba slijedećih kemijskih reakcija 2-buti +HCL 1-pentin + Br2 3. Napiši jednadžbu gorenja etina. Kako možete dokzati koji su produkti nastali tom reakcijom; napišite jednadžbu. Hvala!!!
marina gudelj stolica
13.01.2014
2. Na nastavi smo učili npr. olovov(IV) klorid, a na nekom natjecanju je pisalo olovljev. Što je od toga ispravno??? Hvala =)
Irena Oršolić
25.05.2005
1. Bromiramo li 2-metil-1-etilciklobutan mogli bismo dobiti spojeve 2,5-dibromheptan,1,4-dibrom-3-etilpentan ili 1,4-dibrom-3-metilheksan,da ili ne? Koji će se spoj najvjerojatnije dogoditi pri toj reakciji i zašto(hipotetski gledano)?Može li nastati još koji spoj pri toj reakciji?Halogeniramo li neki alkan, da li će se halogeni element uvijek supstituirati sa najmanjim brojem vodika na C-atomu?Nailazim na odgovore da je svejedno, iako ja baš ne mislim tako.
Domagoj Baretić
14.11.2003

Broj zapisa koji odgovaraju uvjetima upita za pretraživanje: 7


 

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija