Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

75. Nije mi jasna primjena Markovnikovljeva pravila. Proučavala sam informativno primjere za 4. razred ali uvijek ispada da pri adiciji alkena i halogenovodika vodikov atom iz npr HBr ide na ugljikov atom alkena koji ima manje vodikovih atoma...
Marija Rubak
28.11.2019
74. 21. Reakcija slobodnoradikalske supstitucije hlora na etanu! 46. Mehanizam elektrofilne supstitucije na aromatskom prstenu! 84. Napisati strukturne formule izomera molekulske formule C 7 H 16 85. Svi izomeri molekulske formule C 6 H 12 86. Napisati reakciju bromiranja propana te imenovati moguće produkte 87. Napisati reakciju gorenja pentana 88. Predložiti sintetski put za dobivanje 2-pentena iz oktana 89. Napisati jednačinu hidratacije 2-metil-2-pentena i imenovati nastali produkt 90. Napisati jednačinu reakcije dobivanja m-nitrotoluena 91. Napisati reakciju oksidacije 2-metil-pentana i imenovati nastali produkt 92. Napisati jednačinu reakcije hidrolize 2-hlor-propana i imenovati nastali produkt 93. Napisati jednačinu redukcije 2-metil-pentana i imenovati produkt 94. Predložiti sintetski put za dobivanje propanske kiseline iz oktana 95. Predložiti sintetski put za dobivanje 2-propena iz propanske kiseline 96. Napisati reakciju nastajanja etil estera pentanske kiseline 97. Napisati reakciju nastajanja etil metil etera 98. Predložiti sintetski put dobivanja anilina iz oktana
Ibrahim Đonko
05.06.2019
73. Metanol de dobiva sintezom iz vodika i ugljikova dioksida. Napiši jednadžbu kemijske reakcije. Imenuj kemijsku reakciju dobivanja etanola ie etena i vode.
Lana Šumiga
14.03.2019
72. koje su slicnosti alkena i alkina
ivan sunjic
05.03.2019
71. Mozete li mi neko molim vas napisati djelimicnu i potpunu adiciju propina
Andrijana Knezevic
17.02.2019
70. Koja je formula za bromnu vodu, tj. kako cu riješiti zadatak:Eten obezboji bromnu vodu. Opisanu kem. reakciju prikaži strukturnih formulama.
Antea Goreza
05.02.2019
69. Adicija propin i hidrogen
Ajdin Bolic
21.12.2018
68. Zanima me što je nabojni broj i kako ga mogu izračunati u nekom spoju ili samom atomu? Također me zanima kada određujem nazive ili formule kompleksnih spojeva kako da izračunam koju bi valenciju imali bakar i voda u tom spoju? Unaprijed hvala
Ana Grubić
17.11.2018
67. Dobar dan, molim Vas možete li mi objasniti zašto je u kompleksu Fe(CO)5 tj. (pentakarbonilželjezo(0)), željezov oksidacijski broj nula?
Ana Lučić
03.09.2018
66. Pitanje 1:Ima li poveznice između kiselih kisa i gorenje ugljikovodika(objasnite rijecima i formulom) Pitanje 2:objasniti alkoholno vrenje(rijecima i formulom) Pitanje 3:ime,molekulska formula i karakterizacija benzena
tina jakus
22.04.2018
65. Imam par pitanja na koja neznam odgovor pa sam odlucila potražiti pomoć 1.Kako da strukturnim formulama prikažem sve izomere pentana i njihove molekulske formule te što iz toga zaključujem? 2.Da imenujem te izomere pentana. 3.Jednadžba gorenja ugljika uz dovoljno zraka. 4. X+5O2 -> 3CO2 + 4H2O a)Imenuj ugljikovodik x b)Kojoj skupini ugljikovodika pripada c)Hoće li taj spoj reagirati s bromnom vodom? 5.Reakciju etena kojo oboji bromnu vodu prikaži strukturnim formulama i kemijskom jednadžbom,kako se zove ta vrsta reakcije i koji je produkt? 6.Za što se upotrebljava etin? 7. X+4O2 -> 4CO + 4H2O a) imenuj x ugljikovodik b)kojoj skupini ugljikovodika pripada c)hoće li taj spoj reagirati s bromnom vodom i obrazloži . Ovo su pitanja koja nisam znala. Hvala unaprijed! :)
Lucija Rončević
25.03.2018
64. sto su reakcije adicije,za koje su spojeve karakteristični i koji reagensi sudjeluju najčešće u tim reakcijama
Lana Čuljak
19.03.2018
63. Poštovanje! Zanima me kako glasi kemijska jednadžba kemijske reakcije butana sa klorom te kako odgovoriti na zadatak;"Josipa je tijekom pokusa razvila nepoznati plin koji je zapaljiv,bilo je potrebno dokazati da se radi o zasićenom ugljikovodiku. Objasni kako je dokazala da se radi o alkanu?" Unaprijed hvala!
Antonela Zečić
02.03.2018
62. Kako jednadžbom prikazati supstituciju broma na butan, i adiciju klora na penten
Leon Dizdarević
25.02.2018
61. 1. Jednadžbom reakcije prikaži adiciju jodvodika na 1- butin. 2. Napiši jednadžbu kojom dokazujemo produkte gorenja metanola. 3. Zašto se voda i metanol miješaju u svim omjerima? Molim Vas da mi pomognete oko ova tri pitanja. Unaprijed se zahvaljujem.
petar jurina
21.02.2018
60. adicija dvije molekule vodika na molekulu propina i imenuj produkt
filip kalšan
08.02.2018
59. koliko se molekula broma može adirati na molekulu etina --naziv spoja
mihael kalšan
08.02.2018
58. Koji je razlog učestale prisutnosti dietil-etera u skoro svim nukleofilnim adicijama i supstitucijama? Hvala!
Stjepan Dolić
28.07.2017
57. Pozdrav, molio bih vas za preporuku literature za srednjoškolska natjecanja u kemiji (2. sam razred gimnazije, ali mi je potrebnije ono iz prošlih razreda da nadopunim rupe u znanju). Volio bih znati otkuda bih mogao naučiti svojstva elemenata, odnosno spojeva koji se pojavljuju u zadacima. Npr. na prošlom natjecanju (2016./2017.) je ovako glasio dio 1 od zadataka:...Nakon prvog (a) eksperimenta, učenici su iskazali čuđenje riječima: Ovo je neki čudan slučaj vrenja bez zagrijavanja?. Drugi (b) eksperiment popratili su komentarom: „Ide crveno-smeđi dim“..., zatim su navedene tvari korištene u eksperimentima (olovljev (II) acetat, fenolftalein, kalijev jodid, barijev nitrat i kalijev sulfat, sumporna i koncentrirana dušična kiselina, otopina nepoznatog hidroksida, bakar i magnezij) od kojih treba na crtu staviti jednu da se prikaže reakcija (a) i napisati produkt (_____+H2SO4->_____) itd. za svaki eksperiment. Primjetio sam da na svim razinama bude barem jedan ovakav zadatak, no unatoč tome profesori nas ne pripremaju za ovo, a u udžbenicima su samo osnovna svojstva i reakcije (boja plamena alkalijskih metala, adicija i supstitucija, vrelišta ugljikovodika, oksidacija i redukcija itd. - dakle ne sadrže što se događa reagiranjem, poput "crveno-smeđeg dima" u reakciji sa Cu, "sirastog plavog taloga" i rijetko su prikazane i opisane reakcije). Unaprijed zahvaljujem.
Robert C.
12.07.2017
56. kako reagira benzen, a kako alken? te što podrazumijevamo pod pojmom aromaticnosti
ivana mlinaric
04.07.2017

Broj zapisa koji odgovaraju uvjetima upita za pretraživanje: 75


 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija