Redoks titracije (Jodometrija) Poštovani, zapeo sam na ovome zadatku pa bih bio zahvalan na pomoći.


1,500 g KIO3 (99,0 %-tne čistoće) otopljeno je u 500,0 mL. Alikvot od 50,0 mL je zakiseljen i dodan suvišak KI. Titracijom oslobođenog joda potrošeno je 30,80 mL otopine Na2S2O3 Kolika je koncentracija otopine Na2S2O3? (rj. 0.1351 mol/L)

Hvala unaprijed,
lp.  

   
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija