HITNOO!!!!
Kako znati zapisati tijekom jednadžba kada ćemo staviti donji desni indeks u slučaju Na2SO4 kod natrija 2 i u slučaju Ca(NO3)2 za donji desni indeks 2 tek na kraju formule??
E-mail: samoneki121314@gmail.com
   

Odgovori:

krivo.

u slučaju molekule Na2SO4, sulfatni ion (SO42-) je dvovalentan (to možeš znati iz sulfatne kiseline H2SO4), a natrij (Na+) je jednovalentan obzirom da je u 1. skupini u periodnom sustavu. tako da u toj molekulskoj formuli broj 2 u indeksu pored natrija označava 2 atoma natrija (2Na+) koji reagiraju sa 1 sulfatnim anionom SO42- i tako nastaje Na2SO4-. natrij nije potrebno stavljati u zagradu obzirom da se radi o jednom elementu, a sulfatni anion je samo jedan tako da ni tu ne trebamo zagrade.

u drugom slučaju molekule Ca(NO3)2, nitratni ion (NO3-) je jednovalentni, (sjetiš se nitratne kiseline HNO3), a kalcijev kation (Ca2+) je dvovalentni što znamo takoder iz periodnog sustava jer je u 2. skupini. tako vidimo da jedan kalcij na sebe "veže" 2 nitratna aniona stoga se broj 2 u indeksu odnosi na 2 nitratna aniona a ne na kalcij!
E-mail: oky012@hotmail.com
jednostavno pravilo koje sam naučila od prijateljice kod metala stavljaš svakako, kod nemetala ne stavljaš

Linda
E-mail: kostadinka_1@net.hr
     
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija