HITNOO!!!!
Kako znati zapisati tijekom jednadžba kada ćemo staviti donji desni indeks u slučaju Na2SO4 kod natrija 2 i u slučaju Ca(NO3)2 za donji desni indeks 2 tek na kraju formule??
E-mail: samoneki121314@gmail.com
   
     
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija