HITNA POMOC
JE LI MOŽE NETKO RIJESIT OVAJ ZADATAK: Konstanta ravnoteže za reakciju:
ClF3(g) → ClF(g) + F2(g) je 8,77 ∗ 10^^-14 moldm⁻³ pri 25°C. Na početku reakcije
smjesa se sastojala od 2,5 mola ClF3(g) i 1,00 mola F2(g) u posudi volumena 1 dm³.
Izračunaj koncentraciju ClF u ravnoteži!

ILI BAREM RECITE IZ KOJE JE ZBIRKE, GDJE SE MOZE NACI RJESENJE ;)
E-mail: filipgarmaz03@gmail.com
   

Odgovori:

da
E-mail: da
     
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija