zadatak
Imamo 3g želatine otopljeno u 10ml vode, tome dodamo 10ml 30%-tne otopine gume, i na kraju dodamo još 15ml vode.
Koliki su maseni udjeli pojedinih tvari?
E-mail: iva
   

Odgovori:

What libtearing knowledge. Give me liberty or give me death.
E-mail: kapcfpiwoj@hotmail.com
To ti je masena koncentracija, masa po volumenu ;) lako dobiješ maseni udio iz volumnog ako imaš zadanu masu, masa želatine/masa želatine + masa vode (koju izračunaš iz gustoće, ili mjeriš temp ako je zadatak praktičan ili uzmeš kao 1.0 kg/L. Dođe ti da je maseni udio želatine u proj otopini 23.1% i dalje možeš sama ;)

AU
E-mail: aa.usenik@gmail.com
Nije ništa pobrkano. :/
E-mail: Iva
A nije nešto pobrkano?. Zadani su volumeni, a traži se maseni udio!
E-mail:
     
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija