Biohemija ,odgovorite
Kada se rastvoru sapuna dodaje zasiceni rastvor NaCl, pri čemu se sapun talozi objasniti šta se dešava
E-mail: lamija.milanovic@hotmail.com
   

Odgovori:

wLyIF7 http://pills2sale.com/ viagra online
E-mail: merz27dq3xf@hotmail.com
What a great resucroe this text is.
E-mail: ii39sdms@outlook.com
Hipotetički odgovor:
Dodatkom veće količine NaCl-a dolazi do znatnog povećanja jonske jačine rastvora.Micele detergenta (u ovom slučaju sapuna) počinju se agregirati međusobno (tzv. isoljavanje) zbog povećane interakcije Na+ jona sa negarivno naelektrisanim kiselinskim ostacima masnih kiselina (sapuni- alkalne soli viših masnih kiselina)pri čemu su znatno smanjene odbojne elektrostatičke interakcije između istoimeno naelektrisanih kiselinskih ostataka viših masnih kiselina.Sve navedeno rezultuje taloženjem sapuna u obliku gela.
To mi je palo na pamet.Pozdrav
E-mail:
Da li se radi o tečnosti ili o gasu - to bi već puno kazalo!
E-mail:
teško da ćeš taj odgovor dobiti ovdje.. :S
em ne znamo što je rastvor, a i da znamo, opet ne znamo.. ipak je to biokemija, a ne kemija..
E-mail:
     
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija