zadatak
Izračunajte pH 100 ml 4,3 x 10-8 M otopne HCl

i ako nije problem postupak :D
hvala
E-mail: :)
   

Odgovori:

tsz8yj http://pills2sale.com/ viagra online
E-mail: merz27dq3xf@hotmail.com
Walking in the presence of giants here. Cool thiknnig all around!
E-mail: danber@danber.com.pl
Zanimljivo!
Pitanje je samo postoji li otopina u kojoj je konc HCl-a manja od 10-7 što je ravnotežna konc H3O+ iona. Svaki i najmanji dodatak HCl-a u vodu bi trebala promijeniti ovu ravnotežu i povećati konc H3O+ iona. Ipak, dodatak tako mali kao što je 10-8 je zanemariv te do promjene pH ne dolazi u odnosu na običnu vodu. Ja bih rekao je pH takve otopine još uvijek 7.
E-mail:
(Z.) - a kako onda objašnjavaš da otopina kiseline u vodi daje pH u bazičnom području. Ovo nije dobro. U ovom tipu zadatka postoji jedan trik na koji se mora misliti....

T Li
E-mail:
Izračunajte konačni pH otopine priređene dodatkom 2 mL 2.5 M otopine NaOH u 250 mL 0.2 M pufera čiji je početni pH = 5.0 (pKa = 5.0). Zanemarite promjenu volumena.
E-mail: ...
thanx
E-mail: :)
Vjerohatno je zadan samo H+ , a ne HCl. (Z.)
E-mail:
pH=-log c(H+)
pH = - log 4,3 x 10-8 = - (-7,367)
pH = 7,367
Volumen nije bitan, jer je zadana koncentracija, a ne množina H+ u 100 ml.
Je li sada jasnije?
(Z.)
E-mail:
     
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija